Tres Rosas – Dalagang Taga-Bukid Lyrics

TRES ROSAS LYRICS

“Dalagang Taga-Bukid”


[Tagalog]

O, ilaw, sa gabing malamig
Wangis mo'y bituin sa langit.
O, tanglaw, sa gabing tahimik
Larawan mo, Neneng,
nagbigay pasakit. Ay!

Gising at magbangon
sa pagkagupiling
Sa pagkakatulog
na lubhang mahimbing.
Buksan ang bintana
at ako'y dungawin
Nang mapagtanto mo a
ng tunay kong pagdaing.


[English]

O, light, in the cold night
You're like a star in the sky
O, light, in the quiet night
Your picture, Neneng,
makes one hurt. Oh!

Awake and arise
from slumber
from your sleep
so deep.
Open your window
and look out to me
So that you may understand
my true lament.

Older Post