Kitchie Nadal – Malaya


KITCHIE NADAL LYRICS

"Malaya"

Follow I follow, you are the force that I follow
You are the distances calling, these footsteps to falling
Tomorrow, tomorrow, just another word that I borrow
To name this place where I hide - you pull from inside

Motion emotion, we lose all focus with motion
You are the speed of my breathing, my memory bleeding
Certain uncertain, are you salvation or burden?
You are my silent unrest, my silence undressed

Akyatin ang mga panalangin
Sa langit bigkasin ang mga kwento at pangalan
pagbabago ng tanawin
Lumikha ng tunog na makakasunod
mga ligaw na mga bata
Bigyan ng pag asa

Di mo maiwasan sumabay sa agos
ng kahirapan at pagdurusa
nalulunod na sa luha
huwag magdalawang isip
humingi ng tulong
dahil dito lamang
ako ay kaibigan mo

Sapat na ang mga oras
na nakakapit sa patalim
di mo malalaman kung hindi
mo bibitawan
mahirap man masilayan
kung ano ang hahantungan
manalig ka't maniwala ka
sa aking kaharian

Malaya ka na sa aking piling
Magmahal ng pangangamba
Malayang malaya ka na

Got Something to Add?
1 comments: Post a Comment

Older Post