Isa, Dalawa, Tatlo: Children's Song Lyrics

AWITING PAMBATA LYRICS

"Isa, Dalawa, Tatlo: Children's Song"

Isa, dalawa, tatlo
Una-unahan tayo

Apat, lima, anim
Sa balong malalim

Pito, walo, siyam
Lakad parang langgam

Pagdating sa sampu
Ang lahat ay umupo![Tagalog-English Translation]

isa, dalawa, tatlo
one, two, three

Una-unahan tayo
Let's see who can be first

apat, lima, anim
four, five, six

Sa balong malalim
In a deep well

pito, walo, siyam
seven, eight, nine

Lakad parang langgam
Walk like an ant

Pagdating sa sampu
Once ten is reached

Ang lahat ay umupo!
Everyone sit down!

Older Post