Aicelle Santos – Sa Iyo Lamang Lyrics

AICELLE SANTOS LYRICS

"Sa Iyo Lamang"

I
Dinggin Mo akingpag-ibig
Sa Iyo’yakinginaawit
Pusoko’yIyongmasdan
Ikawangsiyanglaman

II
Himigngpusoangalay
Sa Iyo Oh Dios akingbuhay
At hindimagmamaliw
Ang ‘Yong kabutihan

CHORUS
Oh Dios, Ika’yaawitan
Bawatngayon at kailanman
Bawathimig at tinig
Na akingtinataglay
OhAma, sa Iyolamang

III
Sa Iyo tinitiwala
Buhayko’takingmagagawa
Pusoko’yIyonghagkan
Sa magpakailanman

REPEAT CHORUS

BRIDGE
At hindimagsasawa
Awitko’yipadama
Aking Dios,Ikawangtangingligaya

REPEAT CHORUS

CODA
OhAma, sa Iyolamang

Older Post