Bayani Agbayani – Hallelujah Lyrics

BAYANI AGBAYANI LYRICS

"Hallelujah"

I
Napag-isip-isip niyo ba kung walang tubig sa mundo
Ano kaya ang amoy at itsura ng tao?
Naisip niyo rin ba kung madilim sa lahat ng dako
Paano niyo makikita na kay ganda ng mundo?

II
Isipin niyo nga kung tayo’y magkakamukha
Siguradong hilung-hilo, litung-lito ang lahat ng tao
Naisip niyo rin ba kung sa mundo ay walang musika
Baka lahat malungkot, nakasimangot, nakanganga!

PRE-CHORUS
Purihin ang ating Ama
Sa Kanyang mga gawa
Ito’y hindi maaabot ng pang-unawa
(REPEAT 2X)

CHORUS
Sabay-sabay magpugay
Iwagayway ang kamay
Tumugtog at umawit
Sumayaw at sumigaw
(REPEAT 2X)

Chut chut chut churuchuchu chut
Chut chut chut churuchuchu chut
Cha cha cha charachacha cha
Hallelujah

Chut chut chut churuchuchu chut
Cha cha cha charachacha cha
Chut chut chut charachacha cha
Hallelujah

III
Napag-isip-isip niyo ba kung tayo’y walang mga paa
Paano na magsasayaw ng tango, boogie, at chacha?
Ano sa inyong palagay kung tayo’y walang braso at kamay?
Paano niyo mayayakap inyong mahal sa buhay?

REPEAT PRE-CHORUS AND CHORUS

Chut chut chut churuchuchu chut
Chut chut chut churuchuchu chut
Cha cha cha charachacha cha
Hallelujah

Chut chut chut churuchuchu chut
Cha cha cha charachacha cha
Chut chut chut charachacha cha
Hallelujah

Older Post