Giniling Festival – BacacionGiniling Festival Bacacion

GINILING FESTIVAL LYRICS

“Bacacion”

Sabin na nga ba!
Ayoko pa matulog ma!
Sabi na nga ba!
Ayoko pa matulog dad!
Sabi na nga ba!
Ayoko muna umuwi! (Sabi na nga ba!) (Hindi parin ako tuli!)

Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Magdamag didilat!
Magdamag ako didilat! (Magdamag kakain!) (Magdamag ako kakain!) (Magdamag sisipol!)
Magdamag ako sisipol!

Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Gano katagal yun?(Matagal yun!)
Gano katagal yun?(Matagal yun!)
Gano katagal yun?(Matagal yun!)
Gano katagal yun?(Matagal yun!)

Malalim ba yun?
Malalim pa dun!
Malalim ba talaga yun?
Malalim pa dun!
Gano kalalim yun?
Malalim pa dun!
Malalim ba talaga yun?
Malalim pa dun!

Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising
Ayoko na muna gumising

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Gano katagal yun?(Matagal yun!)
Gano katagal yun?(Matagal yun!)

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Gano kalalim yun?
Malalim pa dun!
Malalim ba talaga yun?
Malalim pa dun!

Bakasyon na, bakasyon na,
Bakasyon

Walang pasok bukas! (yey! )
Walang pasok bukas! (yey! )
Walang pasok bukas! (yey! )
Walang pasok bukas! (yey! )

LECHE!

Older Post