List of Salawikain (Tagalog-English)

Check out the collection of hottest proverbs as guide in our journey of life, written in English-Tagalog.

lyricspinas wallpaper salawikain filipino-english


Ang edukasyon ay susi para sa tagumpay.
Edukasyon, tungo sa magandang landas sa kinabukasan.
Edukasyon ay solusyon sa problema natin ngayon.


–Salawikain: Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.

–Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa kasalan.

–Salawikain: Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.

–Kahulugan: Ang taong nagigipit kung minsan ay napipilitang gumawa ng mapangahas na bagay na maaaring maging dahilan upang lalu lamang siyang magipit. Halimbawa, ang taong may mabigat na pangangailangan ng pera ay nagagawang mangutang ng patubuan, tulad ng five-six, na nagiging dahilan upang lalu pa siyang mangailangan ng pera.

–Salawikain: Pag makitid ang kumot, magtiis kang mamaluktot.
–Kahulugan: Kung nakakaranas ng kakulangan sa buhay ang isang tao ay dapat siyang mamuhay ng naaayon sa kanyang kakayahan. Matutong magtipid at maging payak sa pamumuhay.

–Salawikain: Kung hindi ukol, hindi bubukol.
–Kahulugan: Ang swerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi nakalaan para sa iyo.

–Salawikain: Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa.
–Kahulugan: Hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos, kailangan din natin na pag-ukulan ng sikap at gawa upang matamo ang mimithing biyaya.

–Salawikain: Lahat ng gubat ay may ahas.
–Kahulugan: Saan man sa ating lipunan ay may mga taong traydor na gumagawa ng mga bagay na nakalalason o nakasisira sa samahan ng bawat isa.

–Salawikain: Magkulang ka na sa magulang huwang lamang sa iyong biyenan.
–Kahulugan: Kadalasang ipinapayo eto sa mga nagbabalak magpakasal o sa mga bagong mag-asawa upang mapabuti ang kanilang pagsasama. Ang mga magulang kase ay higit na mapagtatakpan o mapapatawag ang pagkukulang ng sariling anak keysa sa pagkukulang ng ibang tao.

–Salawikain: Kung ano ang puno, siya ang bunga.
–Kahulugan: Ginagamit sa paghahambing ng anak sa kanyang mga magulang. Sapagkat ang mga magulang ang humuhubog sa pagkatao at pag-uugali ng anak, ang anak ang nagiging larawan ng pagkatao at pag-uugali ng kanyang mga magulang. Ang mabuti (o masamang) anak, ay karaniwang ibinubunga ng mabuti (o masamang) mga magulang.

–Salawikain: Kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin.
–Kahulugan: Kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay kadalasang ganun din ang gagawin sa iyo. Halimbawa kung naging matulungin ka sa kapwa ay tutulungan ka rin.


Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo. – (What use is the grass if the horse is dead.)
Mabuti pa ang kubo, na nakatira ay tao kaysa mansiyon na nakatira ay kuwago. – (A nipa hut where a person lives is better than an mansion lived in by an owl.)
Kung anong bukang-bibig ay siyang nilalaman ng dibdib. – (What is constantly talked about is what's inside the heart.)
Ang isip ay parang itak, Sa hasa tumatalas. – (The mind is like a knife, it is honed by sharpening.)
Kuwarta na, naging bato pa. – (It was already money, but it became a stone.)
Bibig na natatakpan, hindi papasukin ng langaw. – (A mouth that is covered will not be entered by flies.)
Walang palayok na walang kasukat na tungtong. – (Every pot has a matching lid.)
Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan. – (You will know a true friend in time of need.)
Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. – (He who takes a lot of risks loses more than he can gain.)
Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi. – (Emulate what is good, ignore what is bad.)
Walang lumura sa langit na di sa kanyang mukha nagbalik. – (Nobody who spits upward does not spit on his face.)
Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. – (Of what use is the grass when the horse isalready dead.)
Maraming salita, kulang sa gawa. – (A man that talks too much accomplishes little.)
Madaling sabihin, mahirap gawain. – (Easier said than done.)
Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. – (Spend lavishly and you end up with nothing.)
Habang may buhay, may pag-asa. (While there is life, there is hope.)
Ang lalagyang walang laman ay maingay. – (An empty container makes a lot of noise.)
Ang lakas ay daig ng paraan. – (Strength is defeated by strategy.)
Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan. – (Anything that is heavy can be light if we put our resources together.)
Lahat ng gubat ay may ahas. – (In every forest , there is a snake.)
Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin. – (Before you point out others people's shortcomings, correct your own first.)
Ano man ang gagawin, makapitong iisipin. – (Whatever you do, think it seven times.)
Hangga't makitid ang kumot, matutong mamaluktot. – (While the blanket is short, learn how to bend.)
Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. – (It is hard to wake up someone who is pretending to be asleep.)
Kung pukulin ka ng bato, tinapay ang iganti mo. – (If someone throws stones at you, throw back bread.)
Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis. – (A broom is sturdy because its strands are tightly bound.)
Pag may tiyaga, may nilaga. – (If you persevere, you will reap the fruits of your labor.)
Kung may tinanim, may aanihin. – (If you plant, you harvest.)
Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang. – (Nothing destroys iron but its own corrosion.)
Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy. – (Eventhough the procession is long, it will still end up in church)
Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. – Life is like a wheel, sometimes your up sometimes your down.
Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. – A person who does not remember where he came from will never reach his destination.
Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay. – Poverty is not a hindrance to success.
Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay mahigit pa sa mabaho at malansang isda. - He who does not love his own mother tongue is worse than a rotten fish.
Ang palay ay parisan, habang nagkakalaman ay alalong nagpupugay. – Imitate the rice stalk, the more grains it bears, the lower it bows.
Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. – A quitter never wins, a winner never quits.
Walang tiyaga, walang nilaga – No pain, no gain
Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak. – United we stand, divided we fall.
Masakit ang katotohanan. – The truth hurts.
Ang sakit ng kalingkigan, dama ng buong katawan. – The pain of the little finger is felt by the wholebody.
Huli man daw at magaling, naihahabol din. – Better late than never.
Kapag and dagat ay tahimik, asahan mo at malalim. – Still waters runs deep.
Ang tulog na hipon , tinatangay ng agos. – A sleeping shrimp is carried away by the current.
Ang pag-aasawa ay hindi biro, 'di tulad ng kanin, Iluluwa lung mapaso – Marriage is not a joke. It is not like food that you can spit out when it is too hot to chew.

Got Something to Add?
0 comments: Post a Comment

Older Post