Blakdyak – “Noon At Ngayon”

Artist: Blak Dyak 
Song Title: Noon At Ngayon
Album: Noon At Ngayon
Released: 1997
Label:Viva Records Corporation


Blak Dyak Goodboy

BLACKDYAK LYRICS

“Noon At Ngayon”'Lo! Mabuti pa kayo ni lola
Namulat sa matitinong uso
'Lo! Kahit baduy kayong pumorma
Kay lola ikaw lang ang nauna

Nung unang panahon ang babae kung manamit
Para silang suman halos wala kang masilip
At kung lumakad ay parang patong kumekendeng
Kung susuriin mo'y kagalang-galang ang dating

'Lo! Mabuti pa kayo ni lola
Namulat sa matitinong uso
'Lo! Kahit baduy kayong pumorma
Kay lola ikaw lang ang nauna

Ngayon naman kung manamit ibang kababaihan
Halos kita mo na pati kanilang kaluluwa
Kaya tuloy manyakis ay laging nag-aabang
Kinabukasan ay laman ka ng pahayagan

'Lo! Bakit ang buhay ngayon
Kabataa'y unti-unting nalululong
Sa masasamang estilo
Lola tulungan n'yo naman sila

Nung unang panahon ang lalaki kung manligaw
Nanghaharana pa o kaya'y naninilbihan
At kung gustong bumingo o kaya'y makasiguro
Hahawak sa kamay tiyak kasalan na iyan

'Lo! Mabuti pa kayo ni lola
Namulat sa matitinong uso
'Lo! Kahit baduy kayong pumorma
Kay lola ikaw lang ang nauna

Ito naman ngayon ang gimik ng kalalakihan
Disente ang dating pero manyakis din naman
At kung manligaw ay ayaw nang natatagalan
Dahil ang katwiran ay marami pa naman diyan

'Lo! Mabuti pa kayo ni lola
Namulat sa matitinong uso
'Lo! Kahit baduy kayong pumorma
Kay lola ikaw lang ang nauna

'Lo! Mabuti pa kayo ni lola
Namulat sa matitinong uso
'Lo! Kahit baduy kayong pumorma
Kay lola ikaw lang ang nauna

Got Something to Add?
0 comments: Post a Comment

Older Post