Earl – “Lipad ng Pangarap”

Artist: Earl Consolacion
Song Title: Lipad ng Pangarap
Performed: 2014
Label:The Voice Kid Philippines


Darren Espanto Domino

“Lipad ng Pangarap”Taglay mo sa bagwis ng iyong paghayo
Ang pangako ng walang hanggang bukas
Pabaon man sayo’y hapdi ng puso
Aabutin anng pangarap

At ang bunga ng wagas mong pagsisikap
Pag-unlad nitong bayang nililiyag
Kapalit ng dalmhati’t paghihirap
Pag-angat ng kabuhayang marilag..

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa’y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi

Tutularan ka ng sunod ng saling lahi
Kapuri-puring pag-aalay ng lakas
Nagpupugay sa makabagong bayani
Ang buong bansa’y nagpapasalamat

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa’y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi

Ingatan mo ang lipad ng pangarap
Umaasa sa iyo ang bayan mong naghihintay
Na kamtin mo sa dulo ng lahat ng iyong pagpapagal
Ang tamis na dulot ng iyong… tagumpay
Ang tamis na dulot ng iyong… tagumpay
Iyong tagumpay

Got Something to Add?
0 comments: Post a Comment

Older Post