Samaria – Ten Lyrics

Artist: Samaria
Song Title: “TEN”
Album: TBA
Release: 2014
Label: Passion City Media and Events

Samaria Band
Hindi ko alam na ako pala ang magugulat
Sa araw na tayo’y magkakasama
Lagi kitang sinisisi, sa bawat oras na
Ika’y wala sa aking tabi

Pero ako, ako pala ang nagkukulang sa pagaalaga
Ako, ako pala ang nagkukulang sa pagmamahal

Ngayong alam ko na, na meron ka ng iba ay ayoko ng
ipaglaban pa ano man ang aking nadarama
At kung sa kanya ika’y masaya
Bahala ka na, handa na akong ikaw ay palayain na.

Dahil ako, ako pala ang nagkukulang sa pagaalaga
Ako, ako pala ang nagkukulang sa pagmamahal

Got Something to Add?
0 comments: Post a Comment

Older Post